Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar