Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar