Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar