Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar