Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar