Yine teşrîf etti hilâl-i Recep...

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Yine teşrîf etti hilâl-i Recep...
  • Bestekar: Meçhul
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Pençgah
  • Form: İlâhi
  • Usul: Sofyan

Gufte

Yorumlar