Yâ mütecelli irham zülli yâ müteâli aslih hâli

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar