Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar