Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar