Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar