Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar