Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar