Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar