Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar