Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar