Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar