Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar