Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar