Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar