Şu yalan dünyada kimse eremez âşığın murada erdiği gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar