Pek az sürdü yâr ile sohbet gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar