Ben harâb-ı câm-ı aşkım zevk u şevkim bâdedir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar