Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar