Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar