Bend oldu dil bir şûh-i cihâne

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Bend oldu dil bir şûh-i cihâne
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Nühüft
  • Form: Şarkı
  • Usul: Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar