Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar