Nûr-i hüsnün sevdiğim her bir hayâle can verir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar