Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
  • Bestekar: Tanbûri Ali Efendi
  • Guftekar: Fuzûlî
  • Makam: Nişabur
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Ağır Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar