Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar