Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar