Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar