İsimler silinir dilden ve gitgide unutulur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar