Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar