O şûh öyle dilber ki içimizde rakseder

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar