Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar