Tâ ezelden sıfat-ı aşk ile mevsûfuz biz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar