Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar