Zülfünün oldum esîri etme âzâd istemem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar