Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar
  • Bestekar: Asdik Ağa
  • Guftekar: Fuzûlî
  • Makam: Hicâz
  • Form: Şarkı
  • Usul: Ağır Aksak

Gufte

Yorumlar