Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar