Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar