Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana)

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana)
  • Bestekar: Ebû-Bekir Ağa
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Evc
  • Form: Beste
  • Usul: Zincir

Gufte

Yorumlar