Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar