Zâten sitem-i dehr ile ben olmuş iken zâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar