Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar