Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar