Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Dede Efendi
  • Makam: Hicâz
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar