Yine hasretkeş-i dildâr oldum

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar