Yâre derdim diyemem bezm-i şarâb olmayıcak

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar