Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir bana

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar